Frederickton Public School

Frederickton 2440 NSW


Frederickton, NSW 2440
(352.13 km to CBD)

Median House Price

$330,000

Median Unit Price

$174,000