Bonython Primary School

Bonython 2905 ACT


Bonython, ACT 2905
(17.00 km to CBD)

Median House Price

$653,250

Median Unit Price

$462,500